Krisztus szeretete sürget minket - Karitász jubileum Napkoron

A napkori karitász csoport születésének 25. évfordulóját ünnepelte október 23-án, nemzeti ünnepünkön, Kapisztrán Szent János áldozópap emléknapján Zubály Lajos plébános és a helyi csoport szervezésében a Szent István király-templomban.

A jelenleg 31 tagú közösséggel együtt ünnepeltek az egyházmegye több karitász csoportja is. Az egész napos találkozó nyitányaként Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét, amelyen részt vettek a vendég csoportokkal érkező lelkipásztorok, valamint Brenner József atya, aki a nap során előadásában emlékezett meg testvéréről, Boldog Brenner János vértanú papról.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában a bátorságról, a krisztusi igazság melletti mindenkori helytállásról beszélt, bevezető gondolatait ráirányítva Kapisztrán Szent János és nemzeti ünnepünk üzenetet hordozó közös vonatkozási pontjaira. Az itáliai születésű áldozópap 1456. október 23-án halt meg, néhány héttel a Nándorfehérvári győzelem után. Pontosan 500 évvel később, 1956. október 23-án volt a magyar forradalom és szabadságharc. A megyéspüspök a történelmi összefüggéseken túl a szentekre, a hősökre mutatott, akik hitükből merítették az erőt, hogy megállják a helyüket és harcoljanak a szabadságért, akár az életük árán is. Kapisztrán Szent János ferences szerzetes, egyszerű áldozópap volt, aki hallgatott Isten szavára, engedte, hogy belépjen az éltébe, irányítsa és vezesse őt. Eljutott Magyarországra is, hogy lelkesítse azokat, akik mertek szembeszállni a kereszténység ellenségeivel. Teljesítve küldetését megmutatkozott, hogy Isten milyen nagy dolgokat képes véghezvinni egy egyszerű ember életében is.

1956. október 23-án, Magyarországon szintén egyszerű embereken keresztül mutatta meg Isten működésének erejét. 56 hősei nem akarták életüket feláldozni, ők az Isten nélküli világ ellen az igazságért és a szabadságért harcoltak. Mert a legnagyobb bűn nem pusztán az ember cselekedete, hanem az Isten nélküli élet, amelyből következnek a szeretetellenes cselekedetek. A pesti srácok és Magyarország fiataljai tettekkel fejezték ki akaratukat harcolva a hit, a jóság, az igazság és a szeretet erejében.

Boldog Brenner János vértanú félelem nélkül, bátran vitte az Oltáriszentséget azon a végzetes éjszakán, amikor azzal az indokkal csalták el a plébániáról, hogy egy haldoklót kell megáldoztatnia. A többszöri megfélemlítés után sem mérlegelt, hogy mi lesz vele, megmaradt a bátorsága és habozás nélkül elindult. A gyilkosai 32 késszúrással ölték meg őt. ( https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-brenner-janos-vertanu ).

Jézus sem gondolt arra, hogy mi lesz vele, ha közénk jön, és mi keresztre feszítjük Őt, hanem azért aggódott, hogy mi lesz velünk, ha nem jön el – lelkesítette a jelenlévő karitász tagokat a püspök atya, akik a nehéz helyzetekben Krisztus szeretetét képviselve helytállásukban fehérvértanúkként hoznak mindennap áldozatot a rászorulókért.

Barsi Balázs atya gondolataira utalva a főpásztor azt hangsúlyozta, csak vértanú lehet szent. Az, akinek élete egyik pillanatában az életét kérik a hitéért, valamint, akitől életfogytiglan kérik, vagyis élete minden napján odaadja magát a hitéért, mások szeretetéért.

„Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14), hogy életünk minden napján, vállalva a fehérvértanúságot, áldozatot hozzunk a rászorulókért tanúságot téve a feltámadt Krisztusról, hogy mindazok, akik hisznek benne, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt.

A karitász csoport egy szeretet közösség, amely újra és újra megtapasztalja a közösségben rejlő erőt, azt, hogy együtt nagy dolgokat tudnak véghezvinni, csodákat tenni. Az ő szolgálatuk számunkra is példa abban, hogy közösségben az ember felül tudja múlni önmagát, túl tud mutatni a földi létén. Jézus Krisztus örök távlatot nyitott meg számunkra. Ha eszerint kezdjük alakítani életünket, megtapasztaljuk annak örömét, boldogságát, hogy milyen jó Krisztusért élni, aki meghívó kegyelmével megszólított bennünket is, hogy kövessük Őt megmutatva a világnak a szeretetét – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

 

A szentmise végén a főpásztor átadta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oklevelét a születésnapját ünneplő napkori karitász csoportnak az egyházmegyében és az egyházközségben végzett hűséges munkájuk elismeréseként. Az oklevelet Borné Balogh Erika, a csoport vezetője vette át.

Ezt követően Zubály Lajos atya az egyházközség nevében hálája jeléül egy-egy szál rózsával köszönte meg a karitász csoport 25 évnyi áldozatos munkáját. Mindezt kifejezte oklevelek átadásával is. A díjazottak között köszönthettük Linczenbold Imréné, Annuska nénit is, aki 88 évesen a napkori karitász csoport legidősebb tagjaként napi szentmisén való részvétellel, imáival segíti a karitatív szolgálatot. A napkori karitász-csoport megalapításának 25 évfordulójára rajzpályázatot is hirdetett, ennek díjkiosztására is sor került.

A szentmise befejező áldása előtt a püspök atya megáldotta a kenyérszeleteket, valamint a napkori karitász csoport zászlóját.

A szentmise után Borné Balogh Erika bemutatta a karitász csoport addigi, sokszor megfeszített erővel végzett, minden rászorulóra kiterjedő szolgálatát. Mindezt egy képes összeállításban is láthatták a résztvevők.

Beszámolójában többek között azt is hangsúlyozta, hogy igyekeznek új feladatok vállalásával színesíteni a karitász munkáját. Így a megszokott étel- és ruhaadományok osztásán túl – amely szintén elengedhetetlen része a rászorulók segítésének –, a település kulturális életének szervezésébe is bekapcsolódnak. Szólt a napkori vállalkozók, az önkormányzat, valamint az egyházmegyei karitász önzetlen segítéséről is, akik közreműködésével steril szobát alakítottak ki egy csontvelő-átültetésen átesett gyermek részére, valamint több gyermekes család otthonában fürdőszobát alakítottak ki, megkönnyítve mindennapi életüket. A napi egy-egy kg liszt, napi élelmiszer megvásárlásának segítésén túl számtalan élethelyzetben van jelen a karitász és biztosítja, szeretettel teli támogatásról a nehézsorsú embereket.

Az ünnepség kulturális programmal, majd ebéddel folytatódott a helyi általános iskolában. Közreműködtek: a Mákvirág népi tánc-csoport-, Hepp Petra zongora-, Gutyán Lászlóné ének-, Pintér Zsolt és cursillos közössége ének előadásaikkal.

A program záróakkordjaként Boldog Berenner János vértanúra emlékeztek a résztvevők. Brenner József atya a vértanú pap testvére ereklyéjének jelenlétében emlékezett vissza az 1956-57-es eseményekre.

Forrás: Kovács Ágnes/ Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A+ A-

Képgaléria

1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató